top of page
nm7.jpg
ikona3_edited.png

CHCI VYUŽÍT NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ

Rádi byste se o náhradním mateřství dozvěděli více? Vyplňte následující formulář nebo se obraťte na jednu z našich koordinátorek.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Děkujeme za odeslání!

Mgr. Barbora Kahwaji

Vedoucí koordinátorka 

+420 601 088 413

bkahwaji@repromeda.cz

barbora-kahwaji
Mgr. Pavlína Šmidová

Koordinátorka 

+420 725 927 512

psmidova@repromeda.cz

pAVLINA_sMIDOVA.jpg

Toužíte po miminku, ale přirozenou cestou to bohužel nejde? Nejste v tom sami. Párů, kde žena nemůže počít nebo donosit dítě bez pomoci ostatních, přibývá. Naštěstí je zde náhradní neboli surogátní mateřství, které umožňuje mít potomka s vlastní genetickou výbavou i těm ženám, které by jej jinak z medicínského důvodu nikdy mít nemohly.

O náhradní matku může zažádat žena, která není schopna ze závažných zdravotních důvodů počít nebo donosit dítě. Proces vložení embrya biologických rodičů do dělohy náhradní matky může být uplatněn, pokud žena ze žadatelského páru trpí vrozenými vývojovými vadami dělohy, poškozením dutiny děložní, nebo její absencí, chronickými onemocněními, opakovaně potrácí nebo v nedávné době prodělala onkologickou léčbu.

kdo
ikona.png

Institut náhradního mateřství české právo výslovně neupravuje, ovšem ani nezakazuje. Náhradní mateřství zmiňuje Občanský zákoník ČR v kontextu osvojení. Dlouhodobou snahou je ukotvit náhradní mateřství v zákoně, bohužel tomu tak zatím není.

Vzhledem ke komplikovanosti celého procesu je proto nezbytná spolupráce s právní kanceláří a dodržování všech stanovených zásad.

zakon
PROCES

Jak celý proces probíhá?

1. Výběr náhradní matky

S ženou, kterou si vyberete jako náhradní matku a která je ochotná se jí stát, si musíte skutečně rozumět. Ve vašem životě totiž zaujme nenahraditelné místo, budete s ní ve velmi úzkém kontaktu více než rok a budete spolu zažívat silné okamžiky.

Jsou dvě cesty, jak náhradní matku najít:

Může jí být někdo z vašeho okolí – kamarádka, maminka, nebo žena, kterou si najdete na inzerát.

Pokud o vhodné ženě ze svého okolí nevíte, můžeme vám pomoci. Na naši kliniku se obracejí i ženy s přáním pomoci někomu odnosit miminko. V tom případě se nám ozvěte.

Celý proces je velmi komplikovaný, proto vám po celou dobu bude k dispozici naše koordinátorka, která se bude starat o jeho hladký průběh a zodpovídat vaše dotazy. Vše bude probíhat také pod dohledem zkušených právníků, kteří se tématem náhradního mateřství dlouhodobě zabývají.

2. Vyšetření náhradní matky

Náhradní matce provedeme řadu vyšetření, která odhalí případná rizika v plánovaném těhotenství. Pokud budou všechny výsledky v pořádku, můžeme přistoupit k umělému oplodnění. Složení vyšetření je velmi komplexní a veškeré výsledky vždy vyhodnocuje tým lékařů.

3. Vznik embryí

Embrya vznikají z pohlavních buněk biologických rodičů, případně z vajíček anonymní dárkyně a spermií budoucího otce. Embrya můžete mít k dispozici z předchozích IVF cyklů nebo musí vzniknout embrya nová. Tato embrya musejí v obou případech splňovat požadavky na rozsah vyšetření reprodukčního páru i samotných embryí. To vše s ohledem na zachovaní co nejvyšší bezpečnosti léčby pro náhradní matku i zamýšlené rodiče.

Pokud embrya nemáte nebo nejsou pro léčbu s náhradní matkou vhodná, budoucí biologická matka podstoupí hormonální stimulaci. Vajíčka, která díky hormonální stimulaci získáme, oplodníme spermiemi budoucího biologického otce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy se může stát, že žena z žadatelského páru nemá pohlavní buňky vhodné k oplodnění, v takovém případě lze využít vajíčka anonymní dárkyně. Dárkyní nikdy nemůže být náhradní matka, protože dárcovství vajíček je ze zákona anonymní.

V případě spermií je ale situace odlišná. Biologický otec dítěte musí být vždy muž ze žadatelského páru, nelze tedy použít spermie anonymního dárce. Již v průběhu těhotenství je proveden neinvazivní test otcovství z krve náhradní matky, díky kterému je ihned po narození dítě předáno do péče otce jako svého zákonného zástupce.

4. Embryotransfer a souhlasné prohlášení o otcovství

Připravená embrya vložíme do dělohy náhradní matky. Vkládáme vždy jen jedno embryo, abychom předešli vícečetným těhotenstvím, která s sebou nesou zdravotní rizika. Někdy se umělé oplodnění povede hned napoprvé, jindy v některém z dalších cyklů.

Jakmile náhradní matka otěhotní a je prokázáno otcovství biologického otce ze žadatelského páru, provede se zápis o otcovství na matričním úřadu. Tento zápis slouží při pozdější komunikaci s personálem porodnice a je podkladem k vystavení rodného listu dítěte.

5. Narození miminka a osvojení dítěte

Když se miminko narodí, dostává se ihned do péče obmyšlených rodičů, kdy biologický otec je zároveň právním zástupcem dítěte. Z pohledu práva je však matkou žena, která dítě porodila. O osvojení dítěte ženou ze žadatelského páru musí rozhodnout příslušný soud a musí k němu dát souhlas oba právní rodiče, tedy náhradní matka a otec (muž ze žadatelského páru). Tento souhlas učiní náhradní matka po šestinedělí a právní kancelář následně podá návrh na zahájení adopčního řízení.

ikona.png
ikona.png
ODMENA
bottom of page