top of page

Náhradní mateřství – otázky a odpovědi


Náhradní mateřství je krásný, ale eticky, právně a sociálně velmi složitý a pro obě strany psychicky náročný proces. Nicméně pokud pro partnerský pár neexistuje jiná cesta k získání vlastního dítěte, je dobré ji využít.


Kdo se může stát náhradní matkou?

Náhradní matkou se může stát žena, jenž by ráda pomohla párům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou počít vlastní dítě a splňující níže uvedené podmínky.

  • Optimální věk 18 až 39 let (v případě blízkého příbuzenství mezi náhradní a biologickou matkou, lze připustit věk do 49let).

  • Má již své vlastní dítě

  • Má platné plné zdravotní pojištění v ČR.

  • Je svobodná či rozvedená. Je-li náhradní matka v manželství, vstupuje do procesu rovněž její manžel, což proces komplikuje.

  • Výborný zdravotní stav.

  • Absolvuje předepsaná vyšetření s negativním výsledkem.


Jaké páry mohou požádat o náhradní matku?

O náhradní matku může zažádat žena, která není schopna ze závažných zdravotních důvodů počít nebo donosit dítě. Proces vložení embrya biologických rodičů do dělohy náhradní matky může být uplatněn, pokud žena ze žadatelského páru trpí vrozenými vývojovými vadami dělohy, poškozením dutiny děložní, nebo její absencí, chronickými onemocněními, opakovaně potrácí nebo v nedávné době prodělala onkologickou léčbu.


Má náhradní matka nárok na finanční odměnu?

Náhradní matka není za pomoc žadatelskému páru placená, má ovšem nárok na finanční kompenzaci za ušlou mzdu a zisk, výlohy spojené s léky a nutnými vyšetřeními, cestovné, cvičení pro těhotné, potravinové doplňky potřebné v těhotenství a další. Tato kompenzace se obvykle pohybuje kolem 500 000 Kč a jsou v ní zahrnuty i náklady spojené s odběrem pohlavních buněk, hormonální stimulací náhradní matky, transferem embrya a jiné. Vše hradí žadatelský pár.


Jak se k náhradnímu mateřství staví zákon?

V České republice není proces náhradního mateřství zakázán, ale zároveň není upravena žádným specifickým zákonem, vychází tedy pouze ze zákonů stávajících. Celá metodika surogátního mateřství bývá doprovázena kvalitními právními konzultacemi a kompletním poradenským servisem. Matkou dítěte je podle zákona žena, která dítě porodí, na druhou stranu však zákon ženě umožňuje vzdát se rodičovských závazků k dítěti a poskytnout jej k adopci.

Jak celý proces probíhá?

  • Náhradní matku osloví neplodný pár buď přímo (nejčastěji pokud je příbuzná, známá) či na základě inzerátu. Stále častěji však páry oslovují naši kliniku se žádostí o poskytnutí kontaktu na některou náhradní matku, která na sebe dobrovolně nechá kontakt a požádá o jeho předání zájemcům.

  • Pokud jsou obě strany (náhradní matka i biologičtí rodiče) se všemi důležitými okolnostmi dobře seznámeni a srozuměni, lze k náhradnímu mateřství přistoupit.

  • Náhradní matka projde různými vyšetřeními a konzultacemi s řadou odborníků, a to proto, aby byla na celý proces co nejlépe připravena, a to i po psychické stránce. Následně může započít samotný proces přípravy k přenosu embrya do dělohy, který trvá řádově několik týdnů a poté proběhne vlastní přenos (transfer) embrya.

  • Pokud náhradní matka otěhotní, učiní na matrice souhlasné prohlášení o otcovství společně s biologickým otcem dítěte a tento je pak následně uveden do rodného listu.

V případě, že také chcete pomoci neplodným párům, obraťte se na nás formou kontaktního formuláře, telefonu nebo emailu pkorelova@repromeda.cz.


Comments


bottom of page